A- A A+

Strategija razvoja sporta u AP Vojvodini

.

 Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu započeo je proces izrade Strategije razvoja sporta u AP Vojvodini. U početnoj fazi formiran je Savet za izradu Strategije razvoja sporta AP Vojvodini. Imenovani su rukovodici projekta, kao i koordinatori pet radnih grupa.
Formirana radna tela su pripremila Izveštaj o stanju sporta u APV sa predlozima za izradu stretegije razvoja, kao početni materijal za dalji rad na ovom projektu.
Prva javna prezentacija organizovana je kao celodnevni skup 21. decembra 2007. godine u Masters centru Novosadskog sajma. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava iz AP Vojvodine, opštinskih sportskih saveza i pokrajinskih granskih saveza, ukupno 95 osoba. Ispred Ministarstva omladine i sporta, prisustvovao je mr Dragan Atanasov, Načelnik uprave za sport.
Na osnovu sačinjenog Izveštaja i na osnovu iznetih predloga i primedbi na javnoj prezentaciji, Savet za izradu strategije razvoja sporta u AP Vojvodini sačiniće akcioni plan za naredni period, poštujući izradu i usvajanje nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji.
Izveštaj o stanju sporta u APV sa predlozima za izradu stretegije razvoja sporta u AP Vojvodini možete pogledati kroz sledeća poglavlja:

 

UVOD

1.

DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA

2.

ORGANIZACIONA ŠEMA SPORTA U AP VOJVODINI

3.

ZDRAVSTVENI STATUS STANOVNIKA VOJVODINE

4.

SPORTSKA INFRASTRUKTURA

5.

KADROVI U SPORTU AP VOJVODINE

6.

STANjE U VRHUNSKOM I KVALITETNOM SPORTU

7.

STANjE ŠKOLSKOG SPORTA U POKRAJINI

8.

STANjE U SPORTU ZA SVE

9.

SPORT OSOBA SA INVALIDITETOM

10.

INFORMACIONI SISTEM U SPORTU

11.

FINANSIRANjE SPORTA

12.

ZAKONSKI OKVIR U OBLASTI SPORTA

 

ZAKLjUCAK

 

Bibliografski i elektronski izvori

 Pozivamo vas da se uključite u dalji proces izrade strategije i da nam svoje predloge, komentare i sugestije dostavite - Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

SPORT ZA SVE

.

Jedna od tekovina modernih društava ali i savremenog načina života jeste bavljenje rekreativnim sportom ili sportom za sve u cilju očuvanja zdravlja kao i bolje i funkcionalnije radne sposobnosti građana.
Rekreativno bavljenje sportom, ono kojim se bave statistike i ono koje govori u prilog razvijenosti svesti jednog društva ili pak ono koje je u skladu sa standardima i preporukama EU je rekreativno bavljenje sportom koje se realizuje:

- redovno (minimum jednom nedeljno)
- po kvalitetnim programima
- pod vođstvom stručnih lica
- na odgovarajućim sportskim objektima
- uz adekvatnu lekarsku kontrolu
Iz tog razloga primarni cilj države i državnih struktura kao i nosioca Sporta za sve u Srbiji (saveza,asocijacija, društava i pojedinaca) je:
- da se na prvom mestu stvori svest o važnosti ovog segmenta sporta (obezbedi još kvalitetniji i značajniji nastavak organizovanja aktivnosti, manifestacija sporta za sve);
- da se stvore uslovi za njegov razvoj (infrastruktura, finansijska sredstva);
- da se dođe do kvalitetnih programau čiju izradu treba uključiti visokostručne ustanove (neophodno je uraditi standardizaciju programa sporta za sve);
- da se formiranjem baza podataka sportskihstručnjaka u okviru pravilnika o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja,ubaci segment sporta zasve;
- da se stvori sistem po kome će se vršiti kvalitetnija koordinacija, unapređenje i sprovođenje planova, programa i aktivnosti sporta za sve;
- izrada informacionog sistema sporta za sve (sa jedinstvenim bazama sportskih organizacija sporta za sve, sportskih stručnjaka, programskih aktivnosti, kalendarima aktivnosti i manifestacija, partnerskih organizacija).
         Realizacije ovih zadataka imaju za cilj da nam daju sve one brojke i pokazatelje po kojima će i naše društvo biti u koraku sa savremenim tendencijama i preporukama.
U narednom periodu pored rada na Modelima funkcionisanja sporta za sve kao i njegove primene u sistemu Sporta za sve, predstoji nam i rad na preporukama. Njihov ciljje sveukupna reorganizacijaasocijacije Sporta za sve, u smislu prestruktuiranja i modernizacije funkcionisanja organizacije.
Formiranjem novih sportskih udruženja ili klubova Sporta za sve (u svim lokalnim zajednicama u Srbiji), edukacijom novih i evidentiranjempostojećih sportskih stručnjaka iz oblasti sportske rekreacije kao i formiranjem baza podataka (izrada informacionog sistema Sporta za sve) stvoriće se jedna mnogo šira i kvalitetnija mreža onih koji organizuju i sprovode programe i aktivnosti Sporta za sve. Samim time će se stvoriti potreba za njihovim organizovanjem, protoku informacija i razmeni iskustava kako u našoj zemljitako iu zemljama u okruženju.
Naravno jednako je važno i možda čak od presudnog značaja je rad i na jačanju svesti građana o važnosti Sporta za sve, posebno uključujući i osobe sa posebnim potrebama, kao i formiranje društava volontera - Sporta za sve, u cilju nadogradnje sistema sprovođenja Modela funkcionisanja sporta za sve. Stoga je od presudnog značaja za unapređenje sporta za sve i ispunjavanje evropskih standarda i preporuka u ovom segmentu sporta, potrebno još značajnije pozicioniranje Sporta za sve u sistemu sporta Srbije.
         Ispunjavanjem svih ovih kriterijuma u narednom periodu dovešće do stvaranja još bolje i kvalitetnije organizacije Sporta za sve u Srbiji tj. pozicioniranja Sporta za sve kao još kvalitetnijeg i organizovanijeg partnera državnim institucijama, čime će biti stvoreni uslovi za pozicioniranje Sporta za sve kao jednog od prioriteta u strateškom planiranju sporta u Srbiji.
         Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji (za period od 2014 do 2018. godine), kao najznačajniji strateški i planski dokument razvoja sporta u Srbiji baviće se suštinskim prioritetima sporta u Srbiji, čijim unapređenjem i daljom afirmacijom bi se obezbedili uslovi za još kvalitetnije pozicioniranje sporta u državnom sistemu ali i u odnosu na preporuke i standarde razvijenih društava. U tom pogledu jedan od nezaobilaznih segmenata sporta predstavlja i Sport za sve, tj. stvaranja uslova za bavljenje sportom svim građanima.
         Jedana od glavnih tema kojima se bave i evropske institucije uključujući i fondove EU koji imaju za cilj dalju afirmaciju i unapređenje sporta, upravo se odnosi na razvoj sporta na lokalnom nivou sa posebnim osvrtom na Sport za sve tj. stvaranje uslova da se svi građani bave sportom (infrastrukturni kapaciteti, stručni kadrovi, kvalitetni programi vežbanja, kontrole zdravlja, periodična testiranja, povezivanje i razmena iskustava).
           Da bi Sport za sve našao svoje pravo mesto u onome što predstavlja instituncionalno uređenje sporta u lokalnim zajednicama, a to je predstojeća izrada zakonom obavezujućih ,Lokalnih strategija sporta“ neophodno je da Sport za sve na odgovarajući način bude pozicioniran i u Nacionalnoj strategiji razvoja sporta.

Savez Sport za sve Vojvodine kao strateški partner

         U cilju ostvarivanja strateških ciljeva uređenja i unapređenja Sporta za sve na teritoriji AP Vojvodine (stvaranje uslova svim građanima da se bave sportom sa ciljem očuvanja zdravlja, stvaranja radno sposobnog društva i pojedinca, smanjivanja troškova lečenja ali i praćenja i usvajanja tendencija i preporuka EU u ovoj oblasti) bilo je neophodno da se pored ulaganja u sportsku infrastrukturu i obezbeđivanja instituncionalne prohodnosti u svim jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije APV za Sport za sve, odredi ili pozicionira i osnovni strateški partner za ostvarivanje i realizaciju zacrtanih ciljeva.
         Savez sport za sve Vojvodine sa sedištrm u Novom Sadu, deluje u Vojvodini od 1952. godine, nastojeći da neprestano širi ideju ali i članstvo onih koji vode ili učestvuju u programima i organizaciji rekreativnih aktivnosti građana Vojvodine. U ovom trenutku Savez sport za sve Vojvodine u okviru svog članstva broji 50 organizacija (opštinskih saveza i društava), a ostvaruje saradnju sa 80 organizacionih oblika sporta na teritoriji AP Vojvodine.
           U okviru strategije razvoja sporta u AP Vojvodini, Zakona o sportu Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Savez sport za sve Vojvodine sa svojim članicama realizuje i ostvaruje veliki broj programskih aktivnosti u cilju unapređenja i afirmacije sporta za sve i vrednosti koje propagira ovaj segment ili oblast sporta.
         Kao posledica instituncionalne saradnje sa svim nivoima vlasti u AP Vojvodini, obrazovnim ustanovama kao i nevladinim organizacijama postignuti su značajni rezultati u afirmaciji oblasti sporta za sve i realizovani mnogi programi i projekti:


TAKMIČARSKI PROGRAM:

-         Sportska olimpijada radnika Vojvodine

-         Sportsko – rekreativna takmičenja naseljenih mesta

-         Međunarodni dečiji festival sporta i plesa

-         Otvoreno prvenstvo osnovnih škola u atletici

-         Potiske sportsko - rekreativne igre

-         Sportsko – rekreativne igre Srema

-         Evropska liga veterana u košarci

MASOVNE AKCIJE I MANIFESTACIJE

-         Vežbanjem do zdravlja „Trim staze“

-         Vežbanjem do zdravlja „Aerobik, Pilates Latino“

-         Unapredimo sport u Vojvodini „Uključi se u igru na obalama reka i jezera“

-         Festival ženskog sporta Vojvodine „Pokreni se – promeni se“

-         Dodajte život godinama – program za treće doba

EDUKACIJA I OSPOSOBLjAVANjE – EDUKATIVNI PROGRAMI

-         Mladi i sport za sve – obuka mladih kadrova

-         Aspekti osiguranja u sportu – sportskoj rekreaciji

-         Nove strukture u sistemu sporta

-         Menadžment i marketinške strategije u sportu za sve

-         Vežbanje i zdravlje – tandem za bolji život

Projekti

• Vežbanjem do boljeg zdravlja – Budi fit

• Vežbanjem do boljeg zdravlja na trim stazama “Budi aktivan – budi trim”

• "Uključi se u igru" na obalama reka i jezera

Rešenje o dodeli sredstava po konkursu za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2015. godini III kvartal

.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs