A- A A+

Arhiva vesti 2016

Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez sastao se sa predstavnicima opština i gradova koji su zaduženi za mlade

.

Posle izrazito uspešnih sastanaka sa predstavnicima opština i gradova koji su zaduženi za sport, danas se pokrajinski sekretar za sport i omladinu, gospodin Vladimir Batez sastao i sa onima koji će u narednom periodu u svojim lokalnim samoupravama brinuti o položaju mladih i razvoju omladinske politike. Na sastanku kome su prisustvovale gotovo sve opštine, njih 36, sekretar Batez istakao je da ovi sastanci ne služe samo tome da se sagleda trenutna situacija kada je reč o omladinskoj politici, već i da se ljudi međusobno upoznaju kako bi jedni drugima pomogli da se uspostavi dobar sistem funkcionisanja omladinske politike od nacionalnog, preko pokrajinskog ka lokalnom nivou.

„Veoma mi je drago što ste danas došli u ovolikom broju, to samo govori da smo svi raspoloženi da u svojim sredinama uvedemo sistem koji će svuda biti isti i koji će nam pomoći da stvari bolje i transparentnije funkcionišu kada je reč o omladinskoj politici, a sve u skladu sa Zakonom o mladima. Što se tiče Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, mi ćemo vam biti na raspolaganju za sve što vam bude trebalo pri pripremanju vaših akata i osnivanju Kancelarija za mlade i Saveta za mlade u vašim sredinama.

Napomenuo bih da je ovogodišnji budžet Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a koji je namenje omladini, već potrošen, ali evo radim na tome da se i to promeni i da vam i na taj način pomognemo koliko budemo mogli“ rekao je sekretar Vladimir Batez.

Pomoćnica za omladinu pokrajinskog sekretara za sport i omladinu, gospođa Tatjana Banjanin prezentovala je prisutnima koji su to zakonski akti kojih se oni moraju pridržavati u svom radu, poput Zakona o mladima, Nacionalne strategije za mlade, ali i Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, dok je samostalna stručna saradnica II, gospođa Snežana Stanković upoznala prisutne sa načinom rada Kancelarija za mlade i njihovim obavezama.

Prilog: Prezentacija "Sprovođenje omladinske politike od nacionalnog do lokalnog nivoa'' (pptx)

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK