A- A A+

Arhiva vesti 2016

Održana Javna rasprava povodom izrade Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. god.

.

Javna rasprava povodom izrade Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016-2018. god i Akcioniog plana za njegovo sprovođenje, održana je danas pred punim amfiteatrom Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je u prethodnom periodu otpočeo postupak izrade Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016. – 2018. godine i Akcionog plana za njegovo sprovođenje. 

Radi dobijanja što kvalitetnijeg teksta, u izradu su uključeni i svi relevantni sportski činioci, te je u tu svrhu formirana radna grupa. Članovi radne grupe za izradu programa razvoja sporta u APV i Akcionog plana su delegirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Skupštine AP Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja iz Novom Sadu, Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice, Sportskog saveza Vojvodine, Saveza za školski sport Vojvodine, Saveza sport za sve Vojvodine i pokrajinskih granskih saveza od značaja za APV.
U okviru procesa izrade predloga Programa razvoja sport i Akcionog plana, održane su dve sednice Radne grupe, sastanci sa Pokrajinskim Zavodom za sport i medicinu sporta, kao i niz sastanaka sa predstavnicima svih jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine i predstavnicima pokrajinskih granskih saveza.
Javna rasprava je otpočela 16.septembra 2016. godine, objavljivanjem materijala na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.
Dana 20. septembra 2016. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, održana je javna rasprava povodom predloga Nacrta Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period 2016 – 2018. godine i Akcionog plana za njegovu primenu. Javnoj raspravi je prisustvovao veliko broj sportskih radnika i predstavnika visokoškolskih institucija sa teritorije AP Vojvodine. Tokom diskusije mogla su se čuti mnoga kvalitetna zapažanja kao i konstruktivni predlozi za unapređenje ponuđenih rešenja u okviru teksta materijala.
Po okončanju postupka javne rasprave Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, te pripremiti konačnu verziju Nacrta Programa razvoja, radi njegovog razmatranje na sednici Pokrajinske vlade i kasnije donošenja u Skupštini AP Vojvodine.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK