A- A A+

Arhiva vesti 2016

Održana tribina „Tokio 2020 – perspektive i izazovi“

.

U četvrtak, 29. septembra 2016. godine, u prisustvu brojnih sportskih radnika, predstavnika pokrajinskih granskih saveza, sportskih organizacija, jedinica lokalnih samouprava i institucija iz AP Vojvodine, održana je tribina pod nazivom „Tokio 2020. – perspektive i izazovi“ na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Tribina je organizovana sa ciljem:

• Definisanja prioriteta finansiranja aktivnosti pokrajinskih granskih saveza usmerenih na učešće što većeg broja sportista na OI u Tokiju;
• Ustanovljavanje novih programa/projekata namenjenih unapređenju uslova za ostvarivanje vrhunskih rezultata sportista/kinja iz AP Vojvodine u olimpijskim i neolimpijskim sportovima;
• Definisanja uloge jedinica lokalnih samouprava u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata;
• Mogućnostima finasiranja programa iz oblasti sporta putem EU fondova.
Nakon pozdravne reči Dekana prof. dr Dejana Madića, prisutnima se obratio Pokrajinski sekretar za sport i omladinu gospodin Vladimir Batez istakavši da samo jasan i konzistentan način finansiranja sporta, posebno oblasti vrhunskog sporta, sa svih nivoa vlasti donosi rezultat. Donošenje Programa razvoja sporta u AP Vojvodini za period od 2016-2018. godine sa pratećim Akcionim planom prvi je korak ka uspostavljanju ovog sistema. Zahvalivši prisutnima na učešću u izradi ovih dokumenata, Pokrajinski sekretar je pozvao prisutne da se aktivno uključe u diskusiju i iznesu svoje mišljenje jer samo dijalog donosi prava rešenja.

Direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta dr Daniel Župić predstavio je aktivnosti Zavoda u segmentu vrhunskog sporta, a Pomoćnica pokrajinskog sekretara za sport Aranka Binder predstavila je realizovane i planirane aktivnosti i projekte Sekretarijata sa akcentom na projekat „Sportski talenti Vojvodine“.
U završnom delu, skupu se obratio Direktor fonda „Evropski poslovi“ APV i ukazao na mogućnosti finansiranja oblasti sporta iz EU i drugih fondova.

Nakon interesantne i uspešne diskusije, zaključeno je da je ovo jedan u nizu sastanaka sa svim učesnicima sistema funkcionisanja sporta u AP Vojvodini sa ciljem aktivnog učešća u kreiranju budućih aktivnosti Sekretarijata. Stalnom komunikacijom, na ovaj način i posredno putem sajta, aktivno će svi učestvovati u izradi važnih dokumenata.

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK