A- A A+

Arhiva vesti 2016

Osnivanje Mreže za mlade

.

Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Nacionalna asocijacija praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) organizovali su 29. septembra u Beogradu konferenciju o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici "Zajedno za mlade". 
Osnovni cilj skupa bio je da se otvori dijalog predstavnika republičkih, pokrajinskih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika o zajedničkim ciljevima i zadacima koji se tiču razvoja omladinske politike u Srbiji.

 

Ispred Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu konferenciji je prisustvovao Pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Dragan Milić. U svom govoru Milić je podsetio da je institucionalna briga o mladima u Vojvodini počela osnivanjem Pokrajinskog sekretarijata za sport i olmadinu 2002. godine. Sistemska briga o mladima obezbeđena Realizacijom akcionih planovima politike za mlade u tri četrvorogodišnja ciklusa. Pored Akcionih planova za mlade, koji su se realizovali kroz podršku projektima koji su namenjeni mladima, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu podržava aktivno učešće mladih u donošenju odluka kroz Pokrajinski savet za mlade, Forum za mlade Vojvodine i lokalne kancelarije za mlade.
Formiranje Foruma mladih Vojvodine predstavlja najširu platformu aktivnog učešća mladih u planiranju i sprovođenju politike za mlade APV. Čine ga predstavnici na pokrajinskom i lokalnom nivou: omladinskih udruženja, sindikata, preduzetnika i preduzeća, medija, obrazovnih, naučnih, kulturnih, zdravstvenih i institucija socijalne zaštite, podmladaka političkih partija i sličnih organizacija. Njegovo postojanje direktno utiče na učešće mladih u donošenje odluka, značajniji politički uticaj mladih i neposredno povezivanje sa državnim organima i  ustanovama na svim nivoima.
Milić je napomenuo da su Kancelarije za mlade na lokalnom nivou jedan od najbitnijih segmenata unapređenja položaja mladih. Njihova uloga je da prate potrebe mladih, kao  probleme sa kojima se suočavaju, i da pokušaju da pomognu mladima u rešavanju nekih njihovih problema. U narednom periodu upravo funkcionisanje, oživljavanje, kao i obezbeđivanje stabilnog finansiranja kancelarija za mlade, biće jedan od prioriteta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Sve ovo u direktnom i otvorenom dijalogu sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, koordinatorima Kancelarija za mlade i predstavnicima organizacija mladih i za mlade. 
Milić je istakao da je najvažniji efekat dokumenata, Foruma za mlade, kao i lokalnih kancelatija za mlade, da se mladi probude i postanu svesni šta mogu svojim idejama, organizacijom i kreativnošću, a da je kao jedan od najvažnijih segmenata unapređenja položaja mladih formiranje tela u koji su neposredno uključeni. U Forumu mladih, Pokrajinskom savetu za mlade mladi mogu neposredno učestvovati u kreiranju omladinske politike i donošenju odluka. Ovo jesu neki od primera dobre prakse povećanja participacije mladih i njihovo umrežavanje na pokrajinskom nivou.  Međutim, u praktičnom smislu oni nisu zaživeli u svoj svojoj snazi,  tako da ispred sebe imamo ozbiljan i konkretan zadatak za naredni period.  Pre svega da unapredimo međusobnu komunikaciju Republike, Pokrajine i jedinice lokalne samouprave uz obavezno neposredno učešće mladih i uvažavanje njihovih potreba i definisanih preporuka. Samo ovakvim pristupom možemo očekivati efikasno umrežavanje mladih i njihovu aktivnu ulogu u društvu.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK