A- A A+

Najčešće postavljena pitanja o odgovori


Odgovori

1.  Na koji način se može zakazati sastanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu?

 Da biste zakazali satstanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu, potrebno je poslati dopis elektronskim poštom ili poštom sa kratkim predstavljanjem i temama o kojima želite da razgovarate.

2.  Gde se nalazi tekst konkursa i zahtev za prijavu?

 I tekst i zahtev za konkurs, kako u oblasti sporta, tako za oblast omladine, nalazi se na zvaničnom sajtu  Pokrajinskog sekretarijata za sport I omladinu (www.sio.vojovodina.gov.rs).

3.  Do kada traje konkurs ?

Svaki konkurs koji objavljuje Pokrajinski sekretarijat za sport I omladinu u svom tekstu ima jasno naznačen datum do kada traje, potrebno je pažljivo pročitati sam tekst.

4.  U koliko su  sredstva od strane sekretarijata dobijena kasnije nego što je navedeno u projektu da li treba da se šalje pisana molba za produženje roka za realizaciju projekta?

U slučaju svakog pomeranja aktivnosti ili bilo kog drugog razloga zbog koga projekat neće biti realizovan u predviđenom roku, potrebno je poslati pismenu molbu za produženje roka.

5. Kada će biti uplaćena sredstva?

Sredstva bi trebalo biti uplaćena u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovara, ali to najčešće zavisi od priliva sredstava iz Republičkog budžeta.

6. Da li neformalna grupa može da se prijavi na konkurse?

Da bi se jedna organizacija prijavila na bilo koji konkurs u oblasti sporta I omladine, ona mora biti registrovana po Zakonu o sportu ili Zakonu o mladina u Agenciji za privredne registre.

7. Šta sve izveštaj za pravdanje sredstava treba da sadrži?

Svaki izveštaj se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a koji se sastoji od narativnog i finansijskog dela. U narativnom delu se opisuju sve aktivnosti i faze projekta, dok se u finansijskom podnosi celokupna dokumentacija o namenskom korišćenju sredstava dodeljenih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport I omladinu.

8. Da li jedno pravno lice može da konkuriše sa više projekata kod PS za sport i omladinu?

Svako pravno lice može da konkuriše kod PS za sport i omladinu onoliko puta koliko želi, međutim, sredstva mogu biti opredeljena samo po jednom projektu u okviru jednog konkursa.

9. Da li PS za sport i omladinu može da nam kupi trenerke i patike?

PS za sport i omladinu svake godine raspisuje konkurse za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u AP Vojvodini na koji mogu da se jave sve organizacije registrovane u APRu na osnovu Zakona o sportu. Aplikanti mogu da konkurišu za nabavku primarne sportske opreme kao i za specijalnu sportsku opremu potrebnu za realizaciju trenažnog i takmičarskog programa. Nabavka trenerica, sportske obuće, dresova, itd. potpada pod osnovnu  sportsku opremu i njihova nabavka se finansira sa nivoa loklane samouprave.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs