A- A A+

Informacije od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom PS za sport i omladinu i koje se nalaze na nekom dokumentu koji je u posedu PS za sport i omladinu, može se podneti Sekretarijatu na neki od sledećih načina:

  • u pisanoj formi na poštansku adresu: „Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
  • lično na pisarnici Pokrajinske vlade, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 u vremenu od 9-14 časova ili
  • elektronskom poštom, na adresu Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ili Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja možete preuzeti sa sajta Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti (Preuzmi obrazac).

Žalbu protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informacijama možete preuzeti ovde: Žalba
Žalbu kada organ vlasti nije postupio u celosti/po zahtevu tražioca u zakonskom roku možete preuzeti ovde: Žalba-ćutanje administracije
Primer tužbe protiv poverenika možete preuzeti ovde: Tužba

Na osnovu člana 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev treba da sadrži naziv orana vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, odnosno e-poštu, ukoliko tražilac želi da mu se informacija pošalje u elektronskoj formi. Zahtev treba da sadrži što precizniji opis informacije koja se traži, a može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. U zahtevu tražilac takođe treba da navede u kom obliku želi da mu se tražene informacije izdaju. Tražilac ne mora navesti razloge za upućivanje zahteva. 

Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupiti, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. 

Pristup informacijama organ vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno. 

Kako nalaže član 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odn. izda ili uputi kopiju tog dokumenta. 

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs