A- A A+

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поништавању и поновном расписивању Јавног конкурса за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

.

ОБАВЕШТАВАМО УДРУЖЕЊА МЛАДИХ И ЗА МЛАДЕ, ОМЛАДИНСКЕ И СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И САВЕЗЕ који су конкурисали на Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике, који је објављен у Службеном листу АПВ, бр. 9/20, да је 15. маја 2020. године покрајински секретар за спорт и омладину донео ОДЛУКУ О ПОНИШТАВАЊУ овог конкурса У ДЕЛУ који се односи на удружења младих и за младе, омладинске и студентске организације и савезе.

                 Уместо поништеног Јавног конкурса, Покрајински секретаријат за спорт и омладину ПОНОВО РАСПИСУЈЕ Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике, за ову категорију подносилаца, за ову категорију подносилаца, који ће бити отворен од дана објављивања обавештења у дневном листу „Дневник“ и трајаће до 8. јуна 2020. године.      

НАПОМЕНА: Све организације које су доставиле своје предлоге пројеката на поништени Јавни конкурс, могу преузети своју документацију у просторијама Секретаријата, а уколико су поднели доказ о уплаћеној такси на захтев, ова уплата ће важити и при евентуалном поновном подношењу предлога пројекта на нови конкурс.               

Текст Одлуке са образложењем можете преузети овде.

Текст поново расписаног Конкурса можете преузети овде.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK