A- A A+

Contact

 

Конкурс је објављен у уторак 24.11.2020. године у дневном листу „Дневник“ и траје до 4.12.2020. године. 

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање предлога пројекта
Буџет предлога пројекта

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK