A- A A+

Базе података

ОБЛАСТ СПОРТA

У току је унос података у нову базу података тј. испуњавање зацртаних циљева у Акционом плану за спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 - 2018. године:

Тачка 8.2.1.4. – Унапређење информационог система у спорту у АП Војводини (припремљена је нова јединствена база података покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта која је подељена у неколико делова (ОПШТИ ПОДАЦИ, ИНДИКАТОРИ БУЏЕТА, РЕЗУЛТАТИ, ОБУХВАТ ГРАЂАНА, УПИТНИЦИ).

Када се заврши унос података, нове и ажурне базе података ће бити објављене. 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK