A- A A+

Сектор за управљање инфраструктурним пројектима

Сектор за управљање инфраструкурним пројектима обавља послове који се односе на: припрему, израду и реализацију пројеката, као и контролу реализације пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и инфраструктуре од значаја за АП Војводину; координацију са јединицама локалне самоуправе, које су укључене у пројекте; сарадњу са другим државним органима и институцијама; припрему програма и планова за реализацију стратешких докумената за пројекте; израду извештаја, анализа и обавештења који се односе на пројекте у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и инфраструктуре и друге послове из делокруга Сектора; испуњеност услова за коришћење јавних спортских терена и израду мерила за доделу буџетских средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката и инфраструктуре од значаја за АП Војводину.

Контакт

Загорка Петровић Златановић Гигић
Помоћница за управљање инфраструктурним пројектима
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Teл. 021.487.4079
Приземље, канцеларија 15

Јасна Пешић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teл. 021.487.4835
Приземље, канцеларија 77

Јелена Бањанин
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teл. 021.487.4871
Приземље, канцеларија 11

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK