A- A A+

Strategija razvoja sporta u AP Vojvodini

 Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu započeo je proces izrade Strategije razvoja sporta u AP Vojvodini. U početnoj fazi formiran je Savet za izradu Strategije razvoja sporta AP Vojvodini. Imenovani su rukovodici projekta, kao i koordinatori pet radnih grupa.
Formirana radna tela su pripremila Izveštaj o stanju sporta u APV sa predlozima za izradu stretegije razvoja, kao početni materijal za dalji rad na ovom projektu.
Prva javna prezentacija organizovana je kao celodnevni skup 21. decembra 2007. godine u Masters centru Novosadskog sajma. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava iz AP Vojvodine, opštinskih sportskih saveza i pokrajinskih granskih saveza, ukupno 95 osoba. Ispred Ministarstva omladine i sporta, prisustvovao je mr Dragan Atanasov, Načelnik uprave za sport.
Na osnovu sačinjenog Izveštaja i na osnovu iznetih predloga i primedbi na javnoj prezentaciji, Savet za izradu strategije razvoja sporta u AP Vojvodini sačiniće akcioni plan za naredni period, poštujući izradu i usvajanje nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji.
Izveštaj o stanju sporta u APV sa predlozima za izradu stretegije razvoja sporta u AP Vojvodini možete pogledati kroz sledeća poglavlja:

 

UVOD

1.

DEFINICIJA OSNOVNIH POJMOVA

2.

ORGANIZACIONA ŠEMA SPORTA U AP VOJVODINI

3.

ZDRAVSTVENI STATUS STANOVNIKA VOJVODINE

4.

SPORTSKA INFRASTRUKTURA

5.

KADROVI U SPORTU AP VOJVODINE

6.

STANjE U VRHUNSKOM I KVALITETNOM SPORTU

7.

STANjE ŠKOLSKOG SPORTA U POKRAJINI

8.

STANjE U SPORTU ZA SVE

9.

SPORT OSOBA SA INVALIDITETOM

10.

INFORMACIONI SISTEM U SPORTU

11.

FINANSIRANjE SPORTA

12.

ZAKONSKI OKVIR U OBLASTI SPORTA

 

ZAKLjUCAK

 

Bibliografski i elektronski izvori

 Pozivamo vas da se uključite u dalji proces izrade strategije i da nam svoje predloge, komentare i sugestije dostavite - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK