A- A A+

Informator o radu sekretarijata

Informator o radu, septembar 2017. godine (pdf)

 

Informator o radu Pokrajinskog sektrarijata za sport i omladinu izrađen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 65/2010).

 

Informator je prvi put objavljen u julu 2006. godine, a poslednji put ažuriran septembra 2017. godine.

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku.

Informator o radu dostupan je na sledećim jezicima:

- Slovački jezik

- Rumunski jezik

- Mađarski jezik

- Rusinski jezik

- Hrvatski jezik

 

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs