A- A A+

Konkurs za finansiranje projekata i programa u oblasti sporta u AP Vojvodini u 2016. godini

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da su 24. oktobra 2016. godine objavljene Izmene i dopune Konkursa za finansiranje projekata i programa iz oblasti sporta u 2016. godini. Ovim izmenama i dopunama uvećan je ukupan iznos planiranih sredstava po ovom Konkursu na 190.420.000,00 dinara.

Tekst izmene i dopune možete videti ovde.

Osnovni tekst konkursa možete videti ovde.

Podnosioci zahteva za sredstva iz budžeta AP Vojvodine po ovom konkursu mogu biti isključivo pravna lica i to:

  1. pokrajinski sportski savezi i Sportski savez Vojvodine,
  2. sportske organizacije registrovane kao udruženja, u skladu sa Zakonom o sportu,
  3. ustanove ili ustanove za sport, vaspitno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole), akreditovane visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i predškolske ustanove;
  4. jedinice lokalne samouprave – gradovi, opštine i niži nivoi javne uprave;
  5. drugi pravni subjekti koji su korisnici sportskih objekata u javnoj svojini.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu će u okviru ovog konkursa finansirati projekte i programe po sledećim konkursnim zadacima:

  1. Aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za AP Vojvodinu
  2. Afirmacija sporta u AP Vojvodini
  3. Afirmacija školskog sporta u AP Vojvodini
  4. Održavanje i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara u AP Vojvodini

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa. Kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascima i smernicama možete preuzeti u prilogu.

» Konkursna dokumentacija

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK