A- A A+

Baze podataka

ОБЛАСТ СПОРТA

У току је унос података у нову базу података тј. испуњавање зацртаних циљева у Акционом плану за спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 - 2018. године:

Тачка 8.2.1.4. – Унапређење информационог система у спорту у АП Војводини (припремљена је нова јединствена база података покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта која је подељена у неколико делова (ОПШТИ ПОДАЦИ, ИНДИКАТОРИ БУЏЕТА, РЕЗУЛТАТИ, ОБУХВАТ ГРАЂАНА, УПИТНИЦИ).

Када се заврши унос података, нове и ажурне базе података ће бити објављене.

5  5  База података свих добитника награде “Јован Микић Спартак”

5 "Јован Микић Спартак" -преглед по годинама

5  "Јован Микић Спартак" -преглед по категоријама

5  "Јован Микић Спартак" -преглед по општинама

5  "Јован Микић Спартак" -преглед по спортовима 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        sportal org rs     fond za evropske poslove CMYK