A- A A+

Pitanja i odgovori

1.       Na koji način se može zakazati sastanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu?

- Da biste zakazali satstanak kod Pokrajinske sekretarke za sport i omladinu, potrebno je poslati dopis elektronskim poštom ili poštom sa kratkim predstavljanjem i temama o kojima želite da razgovarate.

2.      Gde se nalazi tekst konkursa i zahtev za prijavu?

- I tekst i zahtev za konkurs, kako u oblasti sporta, tako za oblast omladine, nalazi se na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu (www.sio.vojovodina.gov.rs).

3.       Do kada traje kokurs ?

- Svaki konkurs koji objavljuje Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u svom tekstu ima jasno naznačen datum do kada traje, potrebno je pažljivo pročitati sam tekst.

4.      U koliko su sredstva od strane sekretarijata dobijena kasnije nego što je navedeno u projektu da li treba da se šalje pisana molba za produženje roka za realizaciju proekta?

- U slučaju svakog pomeranja aktivnosti ili bilo kog drugog razloga zbog koga projekat neće biti realizovan u predviđenom roku, potrebno je poslati pismenu molbu za produženje roka.

5. Kada će biti uplaćena sredstva?

- Sredstva bi trebalo biti uplaćena u roku od 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovara, ali to najčešće zavisi od priliva sredstava iz Republičkog budžeta.

6. Da li neformalna grupa može da se prijavi na konkurse?

- Da bi se jedna organizacija prijavila na bilo koji konkurs u oblasti sporta I omladine, ona mora biti registrovana po Zakonu o sportu ili Zakonu o mladina u Agenciji za privredne registre.

7. Šta sve izveštaj za pravdanje sredstava treba da sadrži?

- Svaki izveštaj se podnosi na posebnom obrascu koji se nalazi na zvaničnom sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a koji se sastoji od narativnog i finansijskog dela. U narativnom delu se opisuju sve aktivnosti i faze projekta, dok se u finansijskom podnosi celokupna dokumentacija o namenskom korišćenju sredstava dodeljenih od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK