A- A A+

Omladina

Fond za mlade Talente

Fond za talente

U 2015. godini Sekretarijat u okviru opšteg konkursa finansira projekte za realizaciju programa „Fond za talente”, namenjenog afirmisanim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, poboljšavanja uslova za njihov rad i napredovanja.

Skupštine Republike Srbije je 5. jula 2011. godine usvojila Zakon o mladima na osnovu koga automonomna pokrajina vrši finansiranje potreba i interesa mladih.

Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini koji je Skupština AP Vojvodine usvojila 25. novembra 2010. godine, predviđeno je formiranje Fonda za mlade talente, radi podrške njihovom radu i takmičenjima u kontintinuitetu.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je predvideo sredstva konkretno namenjena talentovanim mladima u cilju podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, napredovanja u punoj snazi, ostvarivanjem i poboljšavanjem njihovih uslova za rad. Sredstva iz Fonda namenjena su za odlazak talentovanih mladih na takmičenja, pripremu za takmičenja, poboljšanje uslova za rad, doškolavanje, usavršavanje.

Vlada AP Vojvodine na ovaj način pruža pomoć, podršku i stimuliše mlade da idu na takmičenja, bore se, pobeđuju i postižu vrhunske rezultate. Na taj način obezbeđeni su uslovi da mladi napreduju, dobiju kontinuiranu i kvalitetnu podršku i brigu. Ovo je ujedno i efikasan način da vanserijsku decu motivišemo da ostanu u zemlji, uče, rade, grade karijeru i doprinose razvoju i napretku našeg društva.

U 2015. godini Sekretarijat u okviru opšteg konkursa finansira projekte za realizaciju programa „Fond za talente”, namenjenog afirmisanim talentima radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, poboljšavanja uslova za njihov rad i napredovanja.

Kriterijumi za dodelu sredstava predvidjeni su Pravilnikom o dodeli sredstava – Fond za talente

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs