A- A A+

Informacioni sistem sporta u AP Vojvodini

Danas se bilo koje ozbiljno poslovanje ne može zamisliti bez upotrebe informacionih tehnologija. Sport ni malo ne zaostaje u primeni informacionih tehnologija i postoje mnogi primeri dobre prakse prilikom organizacije velikih takmičenja/manifestacija (akreditacije, merenje, obrada i objavljivanje rezultata, generisanje biltena, …). Suština primene informatike u sportu leži u dobroj organizaciji i skladištenju podataka. Konkretno se ovde misli na skladištenje podataka u bazama podataka.

eSavezi-novo

 Slika 1 (početna strana portala eSavezi)

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je uspostavljanjem informacionog sistema sporta u AP Vojvodini eSavezi(www.sportal.org.rs)započeo rešavanje problema jedinstvene elektronske evidencije i sportu. Kao krajnji rezultat dobili smo baze podataka svih sportskih organizacija sa teritorije AP Vojvodine na jednom mestu, baze podataka kalendara takmičenja/aktivnosti pokrajinskih granskih saveza i drugo.
Uspostavljanjem aplikacije za realizaciju budžeta pokrajinskih granskih saveza eSavezi (www.esavezi.rs) u potpunosti je uveden elektronski način konkurisanja za sredstva Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Takođe smo dobili sve podnete programe (godišnje i posebne) pokrajinskih granskih saveza na jednom mestu (baza podataka za različite namene-ugovori, rešenja, statistika, ...) kao i sve dokumente od interesa za sport u AP Vojvodini. Ovo ima veoma važnu primenu prilikom kreiranja budžeta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Takođe treba istaći i veliki značaj za zaštitu životne sredine jer je upotreba ove aplikacije u potpunosti izbacila tj. svela na minimum korišćenje papira.
Na kraju, treba istaći da ljudski faktor igra veoma važnu ulogu u razvoju informacionog sistema. Pored predstavnika Sekretarijata, dobili smo grupu od 54 administratora sistema koji su zaduženi za administraciju svih podataka (svako za svoju granu sporta). Svi administratori su pored obuke za rad u sistemu u toku 2011. i 2012. godine pohađali informatički kurs i uspešno položili sve ispite za ECDL Start program (European Computer Driving Licence).
Zgrada Sporstkog saveza Vojvodine tzv. Vojvođanska kuća sporta konstantno se oprema računarima i računarskom opremom. U prethodnom periodu instalirana je računarska mreža u zgradi i omogućen je bežični internet za sve predstavnike pokrajinskih granskih saveza. Sportski savez Vojvodine je ECDL testni centar za predstavnike sportskih organizacija tako da je u prethodnom periodu uspešno sertifikovano više od 150 polaznika.
U okviru razvoja i unapređenja informacionog sistema sporta u AP Vojvodini stalno se vodi računa o 3 bitna segmenta:

  1. SOFTVER (baze podataka, veb aplikacije, servisi za pretraživanje i izvoz podataka)
  2. HARDVER (serveri, radne stanice, prenosni računari, oprema)
  3. LjUDSKI RESURSI (konstantna obuka korisnika sistema).

Kontakt osoba u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu za sva pitanja u vezi informacionog sistema sporta u AP Vojvodini je Dragan Veličković, dipl.mat. MSc, samostalni stručni saradnik za informacione sisteme i koordinator projekta eSavezi:

Zvanična mejl adresa informacionog sistema: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs