A- A A+

Sanacija, adaptacija i opremanje sportskih objekata


Nakon formiranja Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu morali su se odrediti prioriteti sufinansiranja, a jedan od osnovnih segmenata je upravo sanacija, adaptacija i opremanje sportskih objekata.

Osnovi uslov za sprovođenje aktivnosti iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije je postojanje dovoljnog broja sportskih objekata. Nije, međutim, važan samo njihov dovoljan broj, već i da ti objekti zadovoljavaju propisane uslove (u pogledu dimenzija i bezbednosti, sanitarno - higijenske, protivpožarne, instalaciono - tehničke i druge) kako bi se u njima mogle obavljati sportske aktivnosti. Bez objekata je nemoguće bilo šta raditi u sportu. Obezbeđenje ovog uslova zahteva izdvajanje velikih materijalnih sredstava koja, po pravilu, ne mogu da obezbede sami korisnici (sporski klubovi, organizacije, pojedinci ). Uzme li se u obzir neophodnost sportskih objekata , kao i njihova deficitarnost, jasno je da rešavanje ovog infrastrukturnog problema traži velika budžetska izdvajanja .

Prenešenim nadležnostima definisanim Odlukom o pokrajinskoj upravi da posebno obavlja inspekcijski nadzor nad bezbednošću sportskih objekata i ispunjenosti tehničkih i sanitarnih uslova, u ovom slučaju Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, ima postavljen cilj da takve objekte na teritoriji AP Vojvodine dovede u prvobitno stanje bezbedno za sve korisnike.

ŠTA JE SPORTSKI OBJEKAT?

Sportski objekat u tehničko - arhitektonskom smislu podrazumeva sve prostore i površine otvorenog ili zatvorenog građevinskog oblika, namenjene sprovođenju različitih aktivnosti – treniranja, takmičenja, rekreativnog vežbanja i zabave (uključujući i prateće aktivnosti, pomoćne prostorije, gledalište i drugo ). Sportski objekti mogu da budu projektovani i izgrađeni za posebne namene kao što su bazeni za plivanje ili projektovani za samostalno usmerenu ili spontanu aktivnost kao što su parkovi ili samo prirodni resursi pristupačni većini ljudi (obale reka i jezera, šume, plaže, planine). Mogu biti projektovani i izgrađeni kao višenamenski kompleksi sa raznovrsnom opremom i instalacijama kao što su sportske hale, stadioni, rekreativni centri, školski objekti za fizičko vaspitanje.

 • SANACIJA

Sanacija je izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine.

Radovi na sanaciji (rekonstrukciji) mogu se podeliti na:

 1. Reparaturne sanacije - radi produženja upotrebljivosti i trajnosti objekta

Uzrok je pojava oštećenja na elementima konstrukcije koja vremenom može dovesti do narušavanja njihove zahtevane nosivosti. Ova oštećenja su uglavnom vezana za:

 • oštećenja zaštitnog sloja betona i sličnih površinskih defekata, kao što je, na primer segregacija betona,
 • koroziju armature,
 • nastanak prslina širina većih od dozvoljenih graničnih vrednosti
 1. Konstrukcijske sanacije – koje se odnose na nosivost konstrukcije

Pod pojmom Konstrukcijske sanacije se najčešće ubrajaju različiti vidovi ojačavanja armiranobetonskih konstrukcija. Preduzimaju se u situacijama kada je stanje određene konstrukcije takvo da u prvom redu nije zadovoljena njena nosivost i sigurnost. U takvim slučajevima se mora preduzeti sanacija koja će omogućiti da se obezbedi propisana nosivost date konstrukcije.

 • ADAPTACIJE

 Obično se pod pojmom adaptacija podrazumeva skup građevinskih radova koji treba da se izvedu u odredjenom prostoru ili u nekom od njegovih delova.

 • zamena dotrajalih prozora i vrata novim
 • ugradnja termo-izolacionih materijala na zidnim, podnim i krovnim površinama
 • modernizacija sistema za grejanja i hlađenja
 • ostalo
 • OPREMANJE

Veoma je važno dobro opremanje sportskih objekata. Objekti u zavisnosti od namene podrazumevaju i različitost opremanja istih.
Sportski objekti u koje spadaju i fiskulturne sale pri vaspitno - obrazovnim ustanovama trenutno su u lošem stanju. Usled višegodisnjeg neulaganja i neodržavanja kako objekata tako i sportske opreme i rekvizita, većina sportskih objekata izgubila su svoju osnovnu funkciju. Zato je u 2012. i 2013. godini akcenat sufinansiranja sanacije, adaptacije i opremanja dat sportskim objektima pri vaspitno – obrazovanim ustanovama sa strateškim ciljem Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu da se poboljšaju uslovi rada i bezbednosti školske dece.

Minimalni standardi za održavanje sportskih takmičenja-priručnik

        MOS  OKS     RZZS    SSS     logo2        SSV       PZZS      esavezi2         sportal org rs