A- A A+

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“

.

На основу члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/2017, 24/19 и 66/20), члана 5. став 1. тачка 6. и члана 6. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине'', бр. 54/18), члана 4. и члана 5. став 2. Покрајинске уредбе о поступку за доделу покрајинских признања (,,Сл. лист АП Војводине'', бр. 6/19), Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“

Покрајински секретаријат за спорт и омладину упућује јавни позив свим заинтересованим спортским организацијама (покрајински спортски савези, спортска удружења – клубови и установе из области спорта), као и заинтересованим физичким лицима, да предложе своје кандидате за добитника покрајинског признања  у области спорта - Признање ,,Момчило Тапавица“, које се додељује најбољим спортистима или спортским организацијама за рад или резултате изузетне вредности, којима су дали значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта у 2020. години.

Право на покрајинско признање има физичко лице (спортиста/спортисткиња) или правно лице (спортска организација) са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини.

Предлог се доставља у писаној форми са подацима о предлагачу и кандидату, са  образложењем предлога и доказима о резултатима његовог рада постигнутим у 2020. години.

 Уз предлог, доставља се и одговарајућа документација, која се после одлучивања о додели покрајинског признања не враћа предлагачу.

 Одлуку о додели покрајинског признања доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања.

 Подносиоци предлога обавезно достављају следећу ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  1. формулар – предлог за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица;
  1. доказ да је кандидат са пребивалиштем, односно седиштем у Аутономној покрајини Војводини;
  2. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у – за правна лица;
  3. доказ о изузетном доприносу или постигнутим резултатима у области спорта у 2020. години;
  4. кратка спортска биографија за предложено физичко лице односно подаци о раду и спортским резултатима за предложено правно лице

Рок и начин достављања предлога: Јавни Позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“ траје до 31. октобра 2021. године. Предлози се достављају поштом - прeпоручено са назнаком „Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области спорта – Признање ,,Момчило Тапавица“, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Покрајинско признање у области спорта - Признање ,,Момчило Тапавица“ додељује се 25. новембра 2021. године.

Покрајинско признање додељује се у виду дипломе и у новчаном нето износу од 100.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK