A- A A+

У оквиру Пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“ одржан састанак у Панчеву

.

IMG 7534

Подсекретарка покрајинског секретаријата за спорт и омладину Аранка Биндер са својим стручним тимом одржала је радни састанак у оквиру пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“ у Панчеву. Састанку су присуствовали представници Града Панчева, као и представници општина Ковин, Ковачица и Опово. Подсекретарка Биндер упознала је  присутне са идејом овог пројекта, могућностима за унапређење спорта и активностима Секретаријата.

О стручним темама, поред подсекретарке Биндер, говорили су представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Бранко Вујовић, Милорад Докманац и Бранимир Шовљански, а тицале су се: Закона о спорту, Стратегије развоја спорта у Републици Србији, Програма развоја спорта АПВ, финансирања спорта, инспекцијског  надзора, стручног рада у спорту, улоге и места покрајинских и територијалних спортских савеза.

Током дискусије представници општина који су учествовали на стручној трибини, изнели су неке од карактеристика функционисања система спорта у локалним срединама из којих долазе. Било је речи о спортској инфраструктури, школском спорту, коришћењу школске спортске инфраструктуре, о подизању свести о важности бављења физичком активношћу свих категорија друштва, лиценцирању тренера и изнето је неколико примера добре праксе у функцији унапређења спорта на локалном нивоу.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK