A- A A+

Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
objavljuje

ISPRAVKU

Konkursa za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini (Konkurs je objavljen u dnevnom listu " (Dnevnik" od 1. marta 2017. i u "Sl. listu APV", br. 12/17)

Menja se prvi stav teksta Konkursa tako da glasi: „Konkurs je namenjen vaspitno obrazovnim ustanovama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole); visokoškolskim ustanovama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine; savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava.“
U ostalom delu tekst Konkursa ostaje neizmenjen. 
Izmenjen tekst Konkursa možete pročitati OVDE
 

 Konkurs je objavljen u sredu 1.03.2017. u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.6.2017. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju  možete preuzeti u prilogu.

» Obrazac za prijavu na Konkurs
» Obrazac za Izveštaj o utošku budžetskih sredstava

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK