A- A A+

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођења омладинске политике

 

Конкурс је објављен у среду 4.4.2018. године у дневном листу „Дневник“ и траје до :
27.4.2018. године. за Удружења младих и за младе, омладинске и студентске организације и савезе;

30.6.2018. за Јединице локалне самоуправе, Установе које је основала Република Србија, Аутономна Покрајина Војводинa и јединица локалне самоуправе.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 

 

 

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK