A- A A+

Сектор за спорт

Сектор за спорт обавља следеће послове: обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана у области спорта; израђују анализе за развој и унапређење олимпијског и неолимпијског спорта, школског, универзитетског и спорта за све; утврђује испуњеност услова за обављање спортских делатности организација у области спорта са територије Покрајине; утврђује испуњеност услова за организовање спортских приредби на територији Покрајине; утврђује објекте од интереса за Покрајину и мерила за доделу буџетских средстава за њихову изградњу, одржавање и опремање; утврђује предлоге програма међународних спортских такмичења од интереса за Покрајину; утврђује мере и активности за промоцију и подстицање бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом на територији Покрајине; утврђује предлоге за награђивање и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта у Покрајини; утврђује предлоге за стипендије младим перспективним спортистима из Покрајине; води евиденције у области спорта и друге послове из области спорта; обавља послове за припрему и имплементацију стратегије развоја спорта АПВ, као и имплементацију других стратегија за борбу против негативних појава у спорту (насиље, допинг, нелегално клађење); обављају се информатичких послови за потребе евиденција из области спорта кроз прикупљање података и њихову статистичку обраду.

У Сектору за спорт образују се две уже унутрашња јединица:

• Група за развој олимпијског, параолимпијског спорта и међународне пројекте;
• Група за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта

Контакти

Помоћник за спорт

Ласло Кормањош
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.021.487.4015
Приземље, канцеларија 13

Група за развој олимпијског, параолимпијског спорта и међународне пројекте

Др Милорад Докманац - руководилац групе
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4887
Приземље, канцеларија 13

Марко Адамовић

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4886
Приземље, канцеларија 12

Душан Ђукић

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4908
Приземље, канцеларија 77

Група за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта

Бранко Вујовић- руководилац групе
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4874
Приземље, канцеларија 12

Мирослав Ковачев
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел.021.487.4311
Приземље, канцеларија 48

Драган Величковић
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Тел. 021.487.4869
Приземље, канцеларија 77

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK