A- A A+

Информациони систем еСавези

Покрајински секретаријат за спорт и омладину пуних 10 година озбиљно ради и улаже у развој и унапређење сопственог информационог система. У последњем стратешком документу тј. у Програму развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године и Акционим планом за његову примену посебан део заузима питање информационог система.

ИНОВИРАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У СПОРТУ У АП ВОЈВОДИНИ

Активности из Акционог плана Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016-2018. године

Мера 8.2.1.4.1. Иновирање постојећег информационог система спорта у АП Војводини - портал еСавези

Активност 8.2.1.4.1.1. Набавка сервера и пратеће опреме за техничко унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.2. Набавка софтвера за унапређење информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.3. Ажиурирање података и креирање нових база

Активност 8.2.1.4.1.4. ECDL обука будућих корисника  информационог система спорта у АП Војводини

Активност 8.2.1.4.1.5. Набавка ECDL лиценце и индекса за сертификовање полазника курсева

Активност 8.2.1.4.1.6. Организација ECDL обуке

НОВЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

УВОД

У циљу поједностављења система попуњавања база података Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и лакшег коришћења података од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као и због обавезе испуњавања зацртаних циљева у  Акционом плану за спровођење Програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 - 2018. године, под тачком 8.2.1.4. – Унапређење информационог система у спорту у АП Војводини, припремљена је нова јединствена база података покрајинских гранских спортских савеза која је подељена у неколико делова (ОПШТИ ПОДАЦИ, ИНДИКАТОРИ БУЏЕТА, РЕЗУЛТАТИ, ОБУХВАТ ГРАЂАНА, УПИТНИЦИ).

РОКОВИ

За разлику од аплицирања за годишње програме покрајинских гранских спортских савеза и савеза из области спорта, ове базе података су отворене током целе године и подаци и документи се могу уносити и ажурирати свакодневно.

Обавеза је покрајинских гранских спорских савеза да два пута годишње изврше ажурирање табела у свим деловима базе података и то у следећим периодима:

  1. од 01.01. до 31.01.
  2. од 01.07. до 31.07.

Покрајинским гранским спортским савезима и савезима из области спорта који не ажурирају све табеле у бази података у наведеним терминима, неће бити уплаћивана средства за I квартал текуће године, односно за III квартал текуће године.

Провера ажурирања базе података биће на основу унетог датума ажурирања на крају сваке табеле где се врши унос и ажурирање података.

РОК ЗА ПРВО АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЈЕ 01. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ТАКМИЧАРСКИ СПОРТОВИ) ОДНОСНО 31. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ (ОБЛАСТИ СПОРТА)

ПОЈАШЊЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УНОСА ПОДАТАКА

Како би разјаснили одређене недоумице приликом уноса и ажурирања података, код одређених табела у оквиру базе података биће дата прецизна упутства и објашњења, како би лицима задуженим за унос података био олакшан рад.

Особе за контакт испред Покрајинског секретаријата за спорт и омладину:

  • др Милорад Докманац, самостални саветник за развој олимпијског, параолимпијског спорта и реализацију међународних такмичења - руководилац групе (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063/568-097) -задужен за такмичарске спортове
  • Бранко Вујовић,виши саветник за развој неолимпијског, школског, универзитетског и рекреативног спорта -руководилац групе (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 060/0459-629) -задужен за области спорта
  • МСц Драган Величковић, саветник за информационе системе (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 063/1-691-609) -задужен за функционисање информационог система

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ТАКМИЧАРСКЕ СПОРТОВЕ:

ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ОБЛАСТИ СПОРТА:

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK