A- A A+

ECDL сертификати

ECDL (European Computer Driving Licence)

Европска компјутерска возачка дозвола је тест познавања суштинских ИТ концепата, практичних вештина и способности, који  потврђује да је власник сертификата у потпуности компетентан за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација. Захваљујући великом  успеху који је ECDL постигао у Европи, програм је проширен на цео свет под  називом, International Computer Driving Licence (ICDL).

Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у оквиру спровођења Акционог плана програма развоја спорта у АП Војводини за период 2016 – 2018. године предвидео информатичку обуку и доделу 45 ECDL (European Computer Driving Licence) за представнике свих  ЈЛС са територије АП Војводине. Секретаријат је такође набавио ECDL лиценцу, индексе за полагање испита и обезбедио је овлашћене испитиваче.

Детаљније информације можете да погледате у допису који смо упутили свим ЈЛС са територије АП Војводине (преузмите допис)

Рок за пријаву кандидата је петак 11. мај 2018. године

ECDL основни ниво се састоји од 4 модула: (линк)

  • Основе коришћења рачунара (Windows) -M2 (линк)
  • Основе коришћења интернета (Internet@Mail) –M7 (линк)
  • Обрада текста (Word) –M3 (линк)
  • Табеларне калкулације (Excel) -M4 (линк)

Информације за полазнике:

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK