A- A A+

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ еСАВЕЗИ (www.sportal.org.rs)

Информациони систем у спорту омогућава брзу и ефикасну комуникацију органа државне управе према гранским савезима, градским тј. општинским спортским савезима, спортским клубовима, спортским друштвима и грађанима. Такође, информациони систем решава проблем свих база података – јединствена електронска матична евиденција у спорту (база клубова, савеза, друштава, објеката, манифестација, спортских стручњака, резултата, ... ) тако што би у оквиру њега постојале повезане базе података које би путем интернета биле доступне крајњим корисницима.
Највећи проблем у раду са базама података је њихово ажурирање тако да је веб платформа (интернет портал) најбоље могуће решење за директну онлине попуну одговарајуће базе од стране овлашћеног представника савеза, клуба, локалне, самоуправе, школе, итд.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, почевши од 2008. године озбиљно ради и улаже у развој информационог система спорта у АПВ који је познат под називом еСавези (www.sportal.org.rs).Креиране су и редовно се ажурирају базе података покрајинских гранских савеза, градских/општинских спортских савеза, спортских организација са територије АПВ као и календари такмичења/активности покрајинских гранских савезаза 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., и 2015. годину. Поред база података у систем су уграђени напредни сервиси за претраживање и експортовање података, од 2010. године успешно је имплементиран и статистички модул за пребројавање и графичко приказивање свих унетих података.

Све базе података и апликације са сервисима тестиране су и смештене на серверима Владе АПВ (Сектор информационе технологије Управе за заједнике послове покрајинских органа).
У систему су дефинисана, одговарајућа права приступа (Корисничко име, Лозинка) од крајњих корисника па све до администратора система (представник Покрајинског секретаријата за спорт и омладину). Покрајински грански савези (53 савеза + Спортски савез Војводине) су преко својих овлашћених представника задужени за администрацију (унос, измена и брисање) података о савезима, њиховим клубовима чланицама и календарима такмичења.
Дакле, само ауторизовани корисници су задужени за унос одговарајућих података у јединствени систем а подаци су доступни свим грађанима Војводине.
Напомињемо да је ово само један модел система, није коначно решење и стално ће се надограђивати како би задовољила све потребе корисника.

ПРОЈЕКАТ еСАВЕЗИ (www.sportal.org.rs)

Покрајински секретаријат за спорт и омладину, почевши од 2008. године озбиљно ради и улаже у развој информационог система спорта у АПВ који је познат под називом еСавези (www.sportal.org.rs). Креиране су и редовно се ажурирају базе података покрајинских гранских савеза, градских/општинских спортских савеза, спортских организација са територије АПВ као и календари такмичења/активности покрајинских гранских савезаза 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Поред база података у систем су уграђени напредни сервиси за претраживање и експортовање података, од 2010. године успешно је имплементиран и статистички модул за пребројавање и графичко приказивање свих унетих података.

Креиране су и редовно се ажурирају базе података покрајинских гранских савеза, градских/општинских спортских савеза, спортских организација са територије АПВ као и календари такмичења/активности покрајинских гранских савезаза 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. и 2015. годину. Поред база података у систем су уграђени напредни сервиси за претраживање и експортовање података, од 2010. године успешно је имплементиран и статистички модул за пребројавање и графичко приказивање свих унетих података.

ESavezi-projekti

Слика 2 (обуке представника гранских савеза у 2010. години)

tabela esavezi

У склопу информационог система еСавези тренутно се могу користити следеће базе података, такође се могу покретати следеће апликације и сервиси за претрагу и извоз података:

Sl1

Уз помоћ приказаних статистичких сервиса представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину директно прате унос активности покрајинских гранских савеза.
Од када је овај сервис имплементиран број активности покрајинских гранских савеза се знатно повећао јер се створила међусобна конкуренција у смислу што већег броја активности у календарима такмичења.

Sl2

Обзиром да је ажурирање календара за 2015. годину још увек у току, очекујемо да у њему буде највише активности/такмичења до сада.
Поред активности покрајинских гранских савеза у календар се уносе и активности клубова-чланица савеза. На овај начин грански савез, у сарадњи са својим чланицама, одређује приоритетна такмичења/активности. Услов да би спортска организација била финансијски суфинансирана од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину је тај да се њена манифестација, активност или такмичење налази у поменутом календару.
Све базе података су претраживе по свим пољима и подаци у њима, зависно од нивоа приступа могу се генерисати тј. снимити извештаји у различите формате (Print, HTML, Excel, CSV, Word, XML).

sl3

                                                Слика 3 (извоз података у MS Excel)

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK