A- A A+

Инспекцијски надзор

У поступку редовног инспекцијског надзора, покрајински спортски инспектори се руководе контролним листама које је прописало Министарство омладине и спорта Републике Србије. У овим листама су садржани сви елементи инспекцијског надзора.

Контролне листе: 

- Контролна листа општи део
Контролна листа спортска правила
Контролна листа спортисти
Контролна листа стручњаци у спорту
Контролна листа спортски објекти и опрема

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK