A- A A+

Школски и универзитетски спорт

Конкурс је објављен у четвртак 13.2.2020. године у дневном листу „Дневник“ и траје до 6.3.2020. године за удружења за младе а до 1.6.2020. за локалне самоуправе.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK