A- A A+

Унапредимо спорт у Војводини

Обавештење о расписивању конкурса је објављено у уторак 19.5.2020. године у дневном листу „Дневник“ .

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK