A- A A+

Спортски таленти Војводине

U cilju unapređenja sporta u AP Vojvodini i Republici Srbije, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u saradnji sa Sportskim savezom Vojvodine i Pokrajinskim zavodom za sport, uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Olimpijskog komiteta Srbije izradio je projekat „OLIMPIJSKE NADE VOJVODINE / YOG 2014. i OI 2016. “ sa ciljem unapređenja vrhunskog sporta i postizanja što boljih rezultata srpskih sportista na najznačajnijim sportskim takmičenjima pod pokroviteljstvom MOK-a.

Olimpijske igre u sportskom pokretu zauzimaju počasno mesto. U proteklih 114 godina od kada se održavaju, Olimpijske igre modernog doba postale su univerzalne, i predstavljaju svetski pokret koji podržava preko 200 zemalja sveta.

Samo učešće na olimpijskim igrama predstavlja veliki uspeh za svaku državu, a samim tim i regiju, grad iz kojeg sportista dolazi. Osvajanje medalje san je svakog sportiste i vrhunski uspeh i cilj svake zemlje. Svojevremeno su sportisti Jugoslavije osvojili 18 medalja (OI 1984.) dok su se poslednja učešća naših sportista svela na nekoliko medalja. Sa jedne strane sportovi koji se nalaze na programu Olimpijskih igara veoma su napredovali, zastupljeni su u mnogo više zemalja pa je konkurencija izrazito jaka, a sa druge strane izostaje sistematsko praćenje i ulaganje u perspektivne sportiste od najranijeg uzrasta.

rb

Godina

Broj zemalja

Broj učesnika

Broj zemalja

Osvajača medalja

Broj medalja naših sportista

1.

1972

121

7.123

48

5

2.

1976

92

6.628

41

8

3.

1980

80

5.217

36

9

4.

1984

140

6.797

47

18

5.

1988

159

8.467

52

12

6.

1992

169

9.367

64

3

7.

1996

197

10.318

79

4

8.

2000

199

10.551

80

3

9.

2004

202

11.099

75

2

10.

2008

204

10.708

87

3

Tabela br. 1.

Analiza olimpijskog pokreta poslednjih 10 godina

Na osnovu podataka iz Tabele br. 1. vidljivo je koliko je napredovao olimpijski pokret u poslednjih tridesetak godina po svim parametrima. Broj zemalja se sa 80 povećao na 204 zemlje, broj učesnika se sa 5.000 na 11.000. Kad se govori o univerzalnosti igara, podatak da je čak 87 zemalja na poslednjim Olimpijskim igrama u Pekingu osvojilo medalje, govori u prilog da se olimpijskom pokretu pridaje sve veći i veći značaj, ne samo u najrazvijenijim državama sveta, već u velikom broju manjih zemalja, ako se gleda broj stanovnika ili teritorija i te zemlje u poslednje vreme postižu izvanredne rezulate.

Dobre rezultate koje postižu pojedine zemlje su posledica planskog i sistematskog rada na stvaranju uslova za ostvarivanje vrhunskih rezultata. Olimpijski komitet Srbije je u poslednje vreme uveo dosta pozitivnih novina sa ciljem postizanja boljih rezultata u narednom periodu. Sportisti iz Autonomne Pokrajine Vojvodina su u proteklom periodu dali izuzetan doprinos sportskom pokretu Srbije (sa nekih OI donosili su i po 5-6 medalja) što je danas, ispostavilo se nedostižno.

Ovi podaci nas upozoravaju da moramo menjati sistem funkcionisanja vrhunskog sporta i posebno odnos prema mladim i talentovanim sportistima i njihovim trenerima. Paralelno sa prepoznavanjem i praćenjem talenata sa nivoa AP Vojvodine u okviru ovog projekta značajno mesto će zauzeti i treneri koji rade sa mladim i perspektivnim sportistima. Bez ulaganja u edukaciju i stručno usavršavanje trenerskog kadra nemoguće je značajnije unaprediti sistem sporta. Ovakvim pristupom moguće je postupno menjati sistem i očekivati vrhunske rezultate naših sportista u narednom periodu od 6 do 8 godina.

Osnovni cilj ovog projekta je da se na Olimpijskim igrama mladih 2014. g. u Kini u reprezentacijama Srbije nastupi najmanje 40% mladih sportista iz klubova AP Vojvodine i da uz njih bude najmanje 20% trenera u nacionalnim selekcijama. Cilj je da na Olimpijskim igramna u Brazilu 2016. g. u reprezentacijama Srbije nastupi najmanje 35% sportista iz AP Vojvodine i da uz njih bude najmanje 25% trenera iz AP Vojvodine u nacionalnim selekcijama.

Osnovni zadatak koji proizlazi iz postavljenih ciljeva jeste stvaranje uslova za talentovane mlade sportiste da u narednom periodu do maksimuma razviju svoje potencijale i postignu vrhunske rezultate kako u mlađim uzrasnim kategorijama tako i u seniorskoj konkurenciji. Paralelno sa praćenjem mladih talentovanih sportista pratiće se i njihovi treneri.

Predmet projekta jeste prepoznavaje talenata u olimpijskim sportskim granama. Kasnije aktivnosti zavisiće isključivo o finansijskim mogućnostima učesnika u ovom projektu, a to su:

  1. Pokraijnski sekretarijat za sport i omladinu,
  2. Pokrajinski granski savezi,
  3. Jedinice lokalne uprave u AP Vojvodini,
  4. Sportski klubovi iz kojih su prepoznati sportisti u ovom projektu.

Ciljne grupe su mladi i njihovi treneri u AP Vojvodini i to:

  1. prva ciljna grupa uzrast 12-15 godina (1999-1996) – Projekat Kina 2014. g.
  1. druga ciljna grupa uzrast 16-19 godina (1995-1991) – Projekat Brazil 2016. g.

Prioritet je da se na osnovu ulaganja u mlade talentovane sportiste pokaže mladoj populaciji da se o njima vodi značajna briga i da se na osnovu medijske promocije pozitivnih vrednosti koje nosi sport sa sobom, što više dece i mladih uključi u bavljenje sportom u narednom periodu. Strateško opredeljenje Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu u Pokrajini u narednom periodu jeste prepoznavanje talenata i ulaganje u mlade sportiste i trenere sa ciljem postizanja što boljih i kvalitetnijih razultata naših sportista na najznačajnijim sportskim takmičenjima.

Ovde možete pročitati ceo Projekat „OLIMPIJSKE NADE VOJVODINE / YOG 2014. i OI 2016.

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK