A- A A+

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 23. септембра 2022. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике

.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2022. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

Образац за мониторинг pеализације одобрених пројеката по конкурсима у областима омладинске политике

Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе

.

 

Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2022. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање предлога пројекта
Буџет предлога пројекта

 

 

Конкурс за финансирање реализације програма "Фонд за таленте"

.

 

Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2022. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта

 

 

 

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK