A- A A+

Konkursi u sektoru OMLADINA

 

2016. godina

 Izveštaj o realizaciji projekata

Izveštaje za projekte odobrene na konkursima u oblasti omladine potrebno je dostaviti na obrascima koji se nalaze u okviru konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se razlikuje za svaki konkurs, te je potrebno za svaki konkurs preuzeti odgovarajuću konkursnu dokumentaciju. Za sastavljanje izveštaja potrebna su dva obrasca: narativni izveštaj i finasijski izveštaj. Na prvoj strani obrasca narativnog izveštaja pobrojano je šta bi sve Izveštaj trebalo da sadrži.

 

Završeni konkursi

Rezultati konkursa

Arhiva konkursa

 MOS  OKS    RZZS    SSS     logo2     logo ssv    PZZS    esavezi2        eSavezi header     fond za evropske poslove CMYK