Конкурси (ИНФРАСТРУКТУРА)

2023. годинa

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (продужен рок до 02.10.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за програме – пројекте из области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини


Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (траје до 1.5.2023.)

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у I кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у II кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о измени решења о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у II кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини добијених из средстава текуће буџетске резерве у IV кварталу 2023. године

Документа

Архива конкурса