Архива

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Образац ПРИЈАВА НА КОНКУРС

– Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у ПС за спорт и омладину

Конкурс је отворен у дневном листу „Дневник“ и траје 15 дана од дана објављивања.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса.


– Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у ПС за спорт и омладину

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса.


– Конкурс за попуњавање извршилачког радног места у ПС за спорт и омладину

Конкурс је отворен  у дневном листу „Дневник“ и траје 15 дана од дана објављивања.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса.

Образац1Образац 2