Врхунски спорт

Усвајањем Закона о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине и у складу са Законом о спорту, од 2002. године Покрајински секретаријат за спорт и омладину из области врхунског и квалитетног спорта суфинансира:

  • развој спортског стваралаштва у АП Војводини (програме покрајинских гранских савеза и Спортског савеза Војводине);
  • организацију или учешће на спортским такмичењима и манифестацијама од интереса за АП Војводину;
  • програме којима се доприноси афирмацији женског спорта;
  • програме спортских организација којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини.    

Поред тога, врхунски спортисти (заслужни спортисти, спортисти међународног и спортисти савезног разреда) своје стипендије и репрезентативне програме остварују преко програма гранских савеза на републичком нивоу. Ови програми суфинансирају се из републичког буџета (Министарство омладине и спорта) што је у суштини само полазна основа за стварање врхунског спортисте.

Активности Секретаријата посебно су биле усмерене на подршку и помоћ врхунским спортистима из Покрајине, кроз суфинансирање припрема и учешћа на великим међународним такмичењима, а 2006. године Покрајински секретаријат за спорт и омладину установио је посебне новчане награде за спортисте и њихове тренере који остваре значајан спортски резултат на међународним такмичењима.

“ THE BEST OF VOJVODINA“ је пројекат чијој се реализацији приступило 2007. године и који подразумева:

  • Идентификацију олимпијаца и олимпијских кандидати из Војводине у сарадњи са Олимпијским комитетом Србије,
  • Опредељивање одређених средстава за побољшање тренажних услова, реализацију припрема, учешћа на квалификационим турнирима, набавку неопходне спортке опреме и сл. Врста помоћи опредељује се у складу са пројектом ОКС „Пекинг 2008“ и индивидуалним програмима спортиста.

У 2007. години за ове намене Извршно веће АП Војводине је издвојило 12.000.000,00 динара путем Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, а исти износ је планиран и за 2008. годину. У октобру 2007. је потписан споразум о сарадњи између Извршног већа АП Војводине и Оллимпијског комитета Србије као гарант реализације овог пројекта и акт добре међусобне сарадње.

Опстанак врхунске спортске екипе или појединца практично зависи од изражених интереса локалне самоуправе за појединим спортом , као и од могућности привреде да подржи финансијске потребе врхунских спортиста . Када је реч о тзв . “ великим “ ( медијски најпопуларнијим спортовима ) дугорочно је немогуће задржати врхунске резултате јер се врхунски спортисти из Војводине селе ка економски моћнијем центрима код нас или у иностранству . С обзиром да је то процес који је заступљен свуда у свету главни правци деловања Покрајинског секретаријата за спорт и омладину су стварање услова за реализацију програма младих спортских селекција , односно развој потенцијиналног врхунског спортисте у Војводини и територијално “ уравнотежавања “ потрошње друштвених добара на инвестиције у спортске објекте и терене затвореног и отвореног типа при школама и спортским центрима . Наравно предуслов за оптимални и објективан однос према питањима врхунског и квалитетног спорта, дечијег и омладинског спорта, рекреативног спорта или тзв. “ спорта за све “ и спорта особа са инвалидитетом је утврђивање стратегије у области спорта.