Лауреати АПВ

Лауреати Владе АП Војводине

Награђивање најуспешнијих даровитих ученика/ца основних и средњих школа који су у току године постигли врхунске резултате у области науке, технике, уметности и спорта на такмичењима у земљи и иностранству и награђивање њихових ментора/ки

Влада АП Војводине традиционално награђује најуспешније даровите ученике и ученице са територије АП Војводине, у циљу одавања друштвеног признања, подстицања даровитости код младих и промоције правих вредности.

Награђивање најуспешнијих даровитих ученика и ученица установљено је 1997. године, када је Скупштина АП Војводине донела Одлуку о установљавању награде за даровиту децу, ученике и омладину („Сл. лист АПВ“, бр. 6/97). На основу ове одлуке и Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, чл. 24. и 25. став 1. („Сл. лист АП Војводине“, бр. 10/92, 12/92, и 1/95), Извршно веће АП Војводине је у октобру месецу 1997. године донело Одлуку о награђивању даровите деце, ученика и омладине, којом је уређен поступак предлагања за награђивање даровитих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине, а који су у току школске године постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, уметности и спорта.

О томе који ученици и ученице ће бити награђени одлучује Комисија за награђивање даровите деце коју чине професори, директори школа и просветни радници који прате такмичења и рад даровите деце. Критеријуми награђивања регулисани су Правилником о критеријумима и начину награђивања даровитих ученика („Службени лист АПВ“, бр. 2/23)

Најуспешнијим ученицима и ученицама се додељују награде, затим похвале као одређени вид даљег подстицаја и специјалне похвале оним ученицима и ученицама који су постигли врхунски успех у више области.

Овде можете да преузмете решење и списак награђених за 2023. годину:

Списак награђених и похваљених ученика