Архива (ОМЛАДИНА)

Преглед по годинама (омладина):

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике (траје до 20.9.2023.)

Решење о одобреним пројектима пристиглим на Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике


Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике (траје до 1.3.2023.)

Решење о одобреним пројектима пристиглим на Конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике


Конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ (траје до 1.3.2023.)

Одлука о одобрењу средстава по Конкурсу за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ за 2023. годину


Конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе (траје до 1.3.2023.)

Одлука о одобрењу средстава на Јавном конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе за 2023. годину

Документи:

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Документи

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Документи

 ПС за спорт и омладину је извршио ИЗМЕНУ Јавних конкурса расписаних 2020.  године.
Текст измене можете погледати ОВДЕ


ПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ И ЗА МЛАДЕ, ОМЛАДИНСКЕ И СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, САВЕЗЕ.

 Завршени конкурси

 Резултати конкурса

Документи

Завршени конкурси

 Резултати конкурса

Документи

Завршени конкурси

 Резултати конкурса

Документи

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Документа

Извештај о реализацији пројеката

Извештаје за пројекте одобрене на конкурсима у области омладине потребно је доставити на обрасцима који се налазе у оквиру конкурсне документације. Конкурсна документација се разликује за сваки конкурс, те је потребно за сваки конкурс преузети одговарајућу конкурсну документацију. За састављање извештаја потребна су два обрасца: наративни извештај и финасијски извештај. На првој страни обрасца наративног извештаја побројано је шта би све Извештај требало да садржи.

Завршени конкурси

Резултати конкурса