Акциони план политике за младе у АП Војводини

Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) предвиђена је израда и реализација акционог плана за младе у аутономној покрајини, који се доноси ради спровођења Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023 – 2030. године („Службени гласник РС”, број 9/23) и логичан je наставак досадашњег рада Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Акциони план политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023–2025. доноси се ради системског решавања питања значајних за младе у Аутономној покрајини Војводини, а који су сврстани у следеће тематске области: омладински рад; простори за младе; активно учешће младих у друштву и области личног развоја младих. У оквиру предметних тематских области садржане су мере које у потпуности остварују стратешке циљеве Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2023 – 2030. године.

Акциони план политике за младе у Аутономној покрајини Војводини за период 2023–2025. године донет је на седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, 6. новембра 2023. године.

Текст Акционог плана и дизајнирану верзију можете преузети овде: