Сектор за управљање инфраструктурним пројектима

Сектор за управљање инфраструкурним пројектима обавља послове који се односе на: припрему, израду и реализацију пројеката, као и контролу реализације пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и инфраструктуре од значаја за АП Војводину; координацију са јединицама локалне самоуправе, које су укључене у пројекте; сарадњу са другим државним органима и институцијама; припрему програма и планова за реализацију стратешких докумената за пројекте; израду извештаја, анализа и обавештења који се односе на пројекте у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката и инфраструктуре и друге послове из делокруга Сектора; испуњеност услова за коришћење јавних спортских терена и израду мерила за доделу буџетских средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката и инфраструктуре од значаја за АП Војводину.

Контакт

Загорка Петровић Златановић Гигић
Помоћница за управљање инфраструктурним пројектима
zagorka.petrovic@vojvodina.gov.rs 
Teл. 021.487.4079
Приземље, канцеларија 15

Јасна Пешић
jasna.pesic@vojvodina.gov.rs
Teл. 021.487.4835
Приземље, канцеларија 77

Дарко Парежанин
darko.parezanin@vojvodina.gov.rs
Teл. 021.487.4442
Трећи спрат, канцеларија 48