Ван сектора

Аранка Биндер
в.д. Подсекретарке

aranka.binder@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4868
Приземље, канцеларија 14

Маја Граховац

maja.grahovac@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4871
Приземље, канцеларија 16

Исидора Боровчанин

isidora.borovcanin@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4871
Приземље, канцеларија 15