Архива (СПОРТ)

Преглед по годинама (спорт):

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини (траје до 20.9.2023.)

 

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини у 2023. години


Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини (траје до 1.4.2023.)

 

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси развоју спорта у АП Војводини у 2023. години

Документација:


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације  школског и универзитетског спорта у АП Војводини (траје до 1.4.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте којима се доприноси афирмацији школског и универзитетског спорта у АП Војводини у 2023. години


Конкурс за финансирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Вoјводину (траје до 1.4.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте које се односе на финасирање посебног програма организације и учешћа на међународним спортским такмичењима од значаја за АП Војводину у 2023. години

Документација:


Конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту  (траје до 1.3.2023.)

 

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за пројекте са циљем афирмације жена у спорт у 2023. години

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије):

Стипендије за 2023. годину:

Обрасци:

 Документа:

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Стипендије за 2022. годину

Годишњи програми за 2022. годину

Обрасци

 Документа

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2022. годину

Годишњи програми за 2021. годину

Посебни програми за 2021. годину

Стипендије за 2021. годину

Обрасци

 Документа

ПС за спорт и омладину је извршио ИЗМЕНУ Јавних конкурса расписаних 2020. године. Текст
измене можете погледати ОВДЕ

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)
Годишњи програми за 2021. годину

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине у 2021. години

Годишњи програми за 2020. годину

Посебни програми за 2020. годину

Стипендије за 2020. годину

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Стипендије за перспективне и талентоване спортисте

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2019. годину

Посебни програми за 2019. годину

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2019. годину

Посебни програми

Годишњи програми

Стипендије за стручно усавршавање

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Обрасци за извештаје за покрајинске гранске савезе

Завршени конкурси