Архива (СПОРТ)

Преглед по годинама (спорт):

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Стипендије за 2022. годину

Годишњи програми за 2022. годину

Обрасци

 Документа

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2022. годину

Годишњи програми за 2021. годину

Посебни програми за 2021. годину

Стипендије за 2021. годину

Обрасци

 Документа

ПС за спорт и омладину је извршио ИЗМЕНУ Јавних конкурса расписаних 2020. године. Текст
измене можете погледати ОВДЕ

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)
Годишњи програми за 2021. годину

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за годишње програме покрајинских гранских савеза и покрајинских савеза за области спорта који се финансирају из буџета АП Војводине у 2021. години

Годишњи програми за 2020. годину

Посебни програми за 2020. годину

Стипендије за 2020. годину

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Стипендије за перспективне и талентоване спортисте

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2019. годину

Посебни програми за 2019. годину

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

Годишњи програми за 2019. годину

Посебни програми

Годишњи програми

Стипендије за стручно усавршавање

Обрасци

 Документа

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Покрајински грански савези (годишњи и посебни програми, стипендије)

 

Обрасци за извештаје за покрајинске гранске савезе

Завршени конкурси