Сектор за омладину

Сектор за омладину обавља следеће послове: предлаже мере и активности за обезбеђивање услова за учешће младих у изради и спровођењу Акционог плана за младе; предлаже мере за подстицање младих да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинских активности у Покрајини; предлаже мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и установа за младе да учествују у спровођењу омладинске политике, кроз укључивање изградње капацитета удружења младих на територији Покрајине; предлаже организацију обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за Покрајину; стара се и прати рад основних и средњих школа у Покрајини у циљу награђивања најуспешнијих даровитих ученика који су постигли врхунске резултате на такмичењима у земљи и иностранству у области науке, технике, уметности и спорта; предлаже мере и активности за спровођење Акционог плана политике за младе на територији АП Војводине; припрема Информацију о имплемантацији и одрживости Акционог плана политике за младе у АП Војводини; врши анализе о потребама унапређења положаја младих у АП Војводини; координира и спроводи мере и активности за подстицање удружења младих, удружења за младе и установа за младе да учествују у спровођењу омладинске политике; координира организацију обука, семинара, конференција и манифестација из области омладинске политике који су од посебног интереса за Покрајину.

Контакти

Помоћник за омладину
Винко Бурнаћ
vinko.burnac@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4871

Драган Величковић – руководилац групе
dragan.velickovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4869
Приземље, канцеларија 77

Снежана Станковић
snezana.stankovic@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4826
Приземље, канцеларија 77

Ивона Радановић
ivona.radanovic@vojvodina.gov.rs
Тел.021.487.4296
Приземље, канцеларија 77

Бранко Новаковић
branko.novakovic@vojvodina.gov.rs
Тел. 021.487.4442
Трећи спрат, канцеларија 48