Школски и универзитетски спорт

Физичко васпитање и школски спорт имају богату традицију у Војводини. Највише заслуга за увођење физичког васпитања у школе и његову популаризацију има велики педагог и просветитељ, др Ђорђе Натошевић (1821 – 1887). Као директор Српске православне велике гимназије у Новом Саду, Натошевић је још 1853. године увео редовну наставу физичког васпитања. Предмет је био обавезан за све ученике, оцене су биле описне, а ускоро су набављене и прве гимнастичке справе. Физичко васпитање почиње да се уводи у војвођанске основне школе шездесетих година 19. века. Школске 1862/3 године у Сомборској српској основној школи уведена је „гимнастика“, наредне године у Вршцу, а претпоставља се да је настава физичког васпитања тих година била заступљена и у Земуну, Панчеву, Новом Саду, Сремским Карловцима, Великој Кикинди, Суботици, Белој Цркви, Сенти.

У Новом Саду је 1936. године свечано отворено „Ђачко игралиште“, изузетно уређен спортски и школско – наставни објекат, где су поред редовне наставе физичког васпитања одржавани и тренинзи и такмичења ученика спортиста.

Прве бановинске средњошколске игре са слетом и атлетским такмичењима одржане су у Новом Саду, маја 1939. године, уз учешће такмичара из 16 школа Дунавске Бановине. Тачно тридесет година касније 1969. године покренут је систем школских спортских такмичења у Војводини, популарни СОШОВ (Спортка олимпијада школске омладине Војводине) а 1970. године, у Новом Саду, одржана је прва школска олимпијада.

Популарни СОШОВ је редовно, сваке четири године организован све до 1989. године, да би након пуних 25 година био поново организован у Сомбору (7. СОШОВ) 2014. године. Највећи по броју учесника (ученика/ца, наставника и професора, службених лица, волонтера…) 8. СОШОВ одржан је 2018. године у Новом Саду у организацији Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, Града Новог Сада, Савеза за школски спорт Војводине и Савеза за школски спорт Новог Сада.

У складу са реализацијом програмских активности и дефинисањем школског спорта као једног од приоритета у раду Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, донета је Стратегија и Акциони план развоја школског спорта у Аутономној покрајини Војводинe за период 2013 – 2017. године, као први такав стратешки документ у Републици Србији.

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ВОЈВОДИНЕ

Савез за школски спорт Војводине је кровна организација за област школског спорта на територији АП Војводине. Савез за школски спорт Војводине је основан 2008. године. Област деловања Савеза за школски спорт Војводине обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом.

Савез за школски спорт је организатор бројних манифестација, такмичења и догађаја. Као једна од најважнијих свакако је Спортска Олимпијада школске омладине Војводине (СОШОВ ), затим ту је „Куп Толеранције“, „Ревија ритмичке гимнастике“, „Мини атлетика“, Ревија рукомета, Баскет 3 на 3, „Edu x fit“ …. Такође, Савез за школски спорт Војводине учествује и подржава организацију спортова које су у редовном систему такмичења Савеза за школски спорт Србије (фудбал, одбојка, рукомет, кошарка, гимнастика, стони тенис, стрељаштво, пливање, атлетика, футсал, мале олимпијске игре, баскет 3 на 3, џудо, карате…)

Савез за школски спорт Војводине делује на територији АП Војводине у свих седам управних округа:

  • Севернобачки округ
  • Западнобачки округ
  • Јужнобачки округ
  • Севернобанатски округ
  • Средњебанатски округ
  • Јужнобанатски округ
  • Сремски округ

Сваки од округа има свог представника у виду окружног координатора који је задужен за директну комуникацију и координацију активности са Савезом за школски спорт Војводине.

Савез за школски спорт Војводине је директно препознат од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, као главни носилац активности школског спорта на територији АП Војводине. Савез је редовни члан Спортског савеза Војводине, Савеза за школски спорт Србије, а такође има успостављену сарадњу са свим битним институцијама и гранским савезима, како на Републичком тако и на Покрајинском нивоу.

На основу свега претходно реченог, Савез за школски спорт Војводине је организација која веома успешно већ дуги низ година реализује бројне манифестације, догађаје и такмичења које броје од неколико десетина до неколико хиљада учесника.

9. Спортска олимпијада школске омладине Војводине (Зрењанин):

Актуелности: