Crossbox

Мађарски и српски боксерски свет суочава се са сличним проблемима. Проблеми су: мало финансијских средстава, мало стручних тренера, недостатак квалитетне врхунске опрема за тренажни процес. У пограничном региону не постоји јединствена стратегија и систем сарадње када је боксерски спорт у питању. Међутим, професионални развој и развој талената, као и пружање прилика за такмичење су од суштинског значаја за опстанак спорта. Зато је важно развити систем сарадње који може послужити као добар пример другима.

Спорт увек нуди добру прилику за окупљање људи, чак и ако су из друге заједнице, културе. Ништа другачије није ни у боксерском свету, где добро функционише професионална сарадња може бити најважнија, јер од тога и спортисти и спорт могу имати велике користи. Бокс је један од спортова који не привлачи велику пажњу, напротив, добија мање пажње, има мање финансијских средстава за рад.

 Главни циљ пројекта је да унапредимо бокс у пограничном региону

Поред тога, наши задаци су:

4 популаризација и унапређење бокса,
4 обучавање тренера и спортиста,
4 успостављање сарадње између спортских савеза пограничног региона.

Активности на пројекту

4 Спровођење истраживања и израда стратешких докумената у боксерском спорту
4 Израда базе података боксерских клубова и теретана у региону
4 Едукативни семинари за тренере и спортисте
4 Фестивал бокса
4 Међународна боксерска такмичења
4 Набавка специфичне боксерске опреме и реквизита

Циљне групе пројекта

4 Млади
4 Активни спортисти и спортски стручњаци
4  Особе женског пола
4 Боксерски клубови и Савези

Израдом прекограничне стратегије бокса је важно не само ради истраживања и унпаређења сарадње, већ и за пружање тачне слике тренутног стања боксерског спорта у прекограничном региону и за процену потенцијалних развојних могућности. 

Пројекат обухвата и анализу савремених техника које се користе у боксу и израду базе података боксерских клубова, теретана и релевантне инфраструктуре у региону. Наш циљ је да створимо лак проток информација и створимо могућности за професионалну сарадњу. Развојем стратегије за управљања талентима, циљ нам је да развијемо ефикасан систем за развој младих талената. Поред тога, једна од многих активности пројекта је одржавање стручних семинара за боксере и тренере у сврху њиховог професионалног развоја. Присуством на овим догађајима учесници ће стећи теоријска и практична знања. Као круна пројекта долази огрганизација међународних такмичења у боксу који имају за циљ развој спортиста, унапређење њихових могућности на такмичењима, популаризација бокса.

4 Анализа  савремених техника које се користе у боксу

4 Бокс – стратегије за управљања талентима