Архива (ИНФРАСТРУКТУРА)

Преглед по годинама (инфраструктура):

Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (продужен рок до 02.10.2023.)

РЕШЕЊЕ о висини одобрених средстава за програме – пројекте из области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини


Завршени конкурси са резултатима:

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (траје до 1.5.2023.)

 

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у I кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у II кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о измени решења о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини у II кварталу 2023. године

РЕШЕЊЕ о одобрењу средстава за финансирање пројеката из области изградње, опремања и одржавања спортских објеката у АП Војводини добијених из средстава текуће буџетске резерве у IV кварталу 2023. године

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2020. години

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2019. години

 Завршени конкурси

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 30.9.2020. године)
Апликативни формулар
Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2018. години

Завршени конкурси

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 01.12.2019. године)

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 30.9.2019. године) 
      Апликативни формулар
      Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

  Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2017. години

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2017. години

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Документа