Архива (ИНФРАСТРУКТУРА)

Преглед по годинама (инфраструктура):

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2020. години

Завршени Конкурси

Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2019. години

 Завршени конкурси

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 30.9.2020. године)
Апликативни формулар
Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2018. години

Завршени конкурси

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 01.12.2019. године)

Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката у области изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини (отворен до 30.9.2019. године) 
      Апликативни формулар
      Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава

  Резултати Конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2017. години

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Документа

Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава за пројекте одобрене у 2017. години

Завршени конкурси

Резултати конкурса

Документа