Конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводину у 2023. години

Конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 2. октобра 2023. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Овде можете да преузмете Одлуку * о измени Јавног конкурса.

* Одлуком о измени Јавног конкурса, од 19. септембра 2023. године, рок трајања продужен је са 20. септембра на 2. октобар 2023. године, до када се могу подносити предлози програма.

»  Конкурсна документација