Јавни конкурс за финансирање посебног програма Афирмације жена у спорту у 2024. години

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2024. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс