Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе у 2024. години

Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2024. године.

Све услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са обрасцем предлога програма-пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање предлога пројекта
Буџет предлога пројекта