Јавни конкурс за финансирање реализације програма „Фонд за таленте“ у 2024. години

Јавни конкурс је отворен почев од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ и траје до 1. марта 2024. године.

Услове конкурса можете прочитати у тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију са захтевом за финансирање предлога пројеката и обавезном документацијом можете преузети у прилогу.

Прилог:

Захтев за финансирање пројекта
Буџет предлога пројекта